server-3632935
robert-v-ruggiero-BG-iyXjJiLs-unsplash
data-center-2476790
server-1235959
computers-2652997
taylor-vick-M5tzZtFCOfs-unsplash
previous arrow
next arrow

Naše firma poskytuje širokou škálu služeb v oblasti datových center, podpůrných technologií budov a správy objektů s kritickou infrastrukturou.
Systeming nabízí komplexní balík činností zahrnující plánovaní, přípravu předběžného návrhu, stavební dozor, řízení dodávek technologií, až po konzultace, odborné analýzy, engineering a návrh inovativních řešení.

Služby rozdělujeme do dvou hlavních oblastí:

Datová centra

Dodáváme komplexní projekty nových datových center, včetně veškerých podpůrných technologií a prvků fyzické bezpečnosti.

Připravujeme návrhy pro konsolidaci více lokalit, rozvoj nebo modernizaci již existujících datových center a jejich stěhování. Díky naší flexibilitě a bohatým zkušenostem jsme schopní vyhovět veškerým potřebám zákazníka a časovému harmonogramu. Vždy klademe důraz na maximální efektivitu nákladů.

Neustálým vzděláváním našich pracovníků přinášíme přidanou hodnotu v každém projektu, na kterém se podílíme.


Kritická infrastruktura

Zabýváme se projektováním podpůrných technologií objektů s kritickou infrastrukturou, včetně řídících nástrojů. Nastavujeme procesy, které automatizují a optimalizují jejich klíčové prvky.

Jsme Vaším partnerem ve všech fázích projektu od strategického plánování, návrhu, přes realizaci, organizaci práce, až po akceptaci dodávek.

Naše konsolidovaná řešení zajišťují efektivní a spolehlivou spolupráci všech prvků systému, kde do sebe jednotlivé části přirozeně zapadají a výsledek přestane být nesourodým souborem jednotlivých procesů.


Naše reference: